om tradgard anna

Rådgivning och design av utbildad trädgårdsingenjör

TrädgårdsRutan drivs av Anna Gustafsson.

Jag är utbildad trädgårdsingenjör med examen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, som främst förstärkt mina teoretiska kunskaper kring markförhållanden, växter och design. Dessa kan läggas till de praktiska kunskaper jag skaffat mig som hobbyodlare och trädgårdsamatör under många år.

TrädgårdsRutan erbjuder rådgivning och design av privata trädgårdar, bostadsrättsgårdar och andra privata och offentliga utemiljöer i södra Skåne.

Företaget är godkänt för F-skatt och har ansvarsförsäkring.