rubr_nyheter_0 231 skiss3-just

Genomförda kurser

Kurserna med adventstema är nu avslutade. Här några exempel på vad vi skapade under kurskvällarna. Jag vill tacka all trevliga kursdeltagare och önska en riktigt mysig jul- och nyårshelg!

TrädgårdsRutans kurser återkommer i vår!