rubr_design_0 skiss1 tradg027

Förändra trädgården nu

Saknar du tid och inspiration att ta itu med din utemiljö?
Har du kanske ett nybyggt hus utan någon anlagd trädgård?
Eller vill du förändra en del av din befintliga trädgård?

Steg I  Illustrationsplan

Efter rådgivning i din trädgård vill du kanske gå vidare med att förändra hela eller delar av den. Jag gör en detaljerad plan, en illustrationsplan, som presenterar förslag på ny struktur med gångar, uteplatser, planteringsytor, ev byggnation, samt material- och växtförslag. Återbesök görs för att presentera förslaget.

Steg II  Planterings- och materialplan

Kanske vill du gå vidare och förvandla din trädgård enligt den illustrationsplan som presenterats. Då gör jag en planterings- och materialplan och en komplett växtförteckning med svenska och latinska namn, c/c-avstånd och antal växter. Med dessa dokument har du nu ett komplett underlag för anläggning av trädgården. Även här görs återbesök för att presentera förslaget.

Skötselplan

Vad behöver dina växter och när? Jag ger en tydlig beskrivning av hur dina växter ska skötas under året.

Steg III  Utförande

Om du vill hjälper jag dig med växtbeställning och plantering.
TrädgårdsRutan kan även förmedla kontakt med anläggare för hårdgjorda ytor och övrig byggnation.

Prisinformation design

Pris: 700 kr/tim inkl moms. Totalpriset varierar naturligtvis med tomtstorlek och uppdragets omfattning. Kontakta mig för hembesök och offert.